Polityka prywatności


Domena internetowa www.silnikowiec.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły i stanowi własność firmy: "DANDIK" z siedzibą w Bytomiu przy ul. Adama Didura 5.

SŁOWNICZEK:

Operator Serwisu – oznacza firmę  "DANDIK"

Cookies –  niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów, pod adresem www.silnikowiec.pl, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez "DANDIK"

Urządzenie Końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do stron internetowych Sklepu Internetowego.

Klient – użytkownik Sklepu Internetowego,  na rzecz którego mogą być świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego o nazwie Silnikowiec.


Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu Internetowego - Silnikowiec.pl są przetwarzane przez "DANDIK" z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2015 roku oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  roku o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych lub podanie niepełnych danych wymaganych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów.
Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.

Powierzone "DANDIK" dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a.) realizacji umowy, w tym zawarcia umowy, dostarczenia Klientowi zakupionego towaru oraz wystawienia faktury VAT za zakupiony towar,

b.) realizacji czynności gwarancyjnych i serwisowych.

c.) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom i nie będą przekazywane do państw trzecich.


Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies w Sklepie Internetowym administrowanym przez "DANDIK" pod domeną www.silnikowiec.pl

§ 1 Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Operatora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Końcowego Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Końcowych Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu Końcowym oraz przypisaną wartość.

2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Końcowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Końcowego Klienta.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Końcowym Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia Końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Końcowego Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Końcowego Klienta

3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia Końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


§ 2 Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie Internetowym do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

1. Operator Sklepu Internetowego wykorzystuje cookies w celu poprawnej konfiguracji Sklepu Internetowego, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego.

b) zapamiętania ustawień i personalizacji interfejsu wybranych przez Klienta Sklepu Internetowego, np. w zakresie wybranego języka.

2. Operator Serwisu wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).


§ 3 Zarządzanie plikami cookies

1. Klient Sklepu Internetowego może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Końcowym Klienta. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

 

Do góry